Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Zapisz dziecko!

Pages Navigation Menu

PASCAL 6-7 LAT

PASCAL (6 – 7 lat)

ROK 1 – ZAKRES PROGRAMU:

 • Czy między liczbami są liczby?
 • Zadania na myślenie logiczne i proste działania na liczbach naturalnych
 • Figury geometryczne – porównania figur geometrycznych oraz tworzenie figur przy użyciu innych figur geometrycznych, zagadnienie symetrii, powierzchnia, obwód
 • Liczby pierwsze, Wielkie liczby , Liczby trójkątne i kwadratowe, Ciągi
 • Ułamki zwykłe – nazywanie i porównywanie ułamków
 • Iteracje
 • Parzystośd
 • Zbiory – zbiory łączne i rozłączne, szukanie części wspólnej
 • Nierówności liczbowe
 • Wstęp do rachunku prawdopodobieostwa – pojęcie szansy zdarzenia
 • Kombinatoryka (tworzenie maksymalnej liczby kombinacji z podanych kolorów/ liczb itd., dowody)
 • Tworzenie planów pomieszczeo (użycie różnych miar i badanie relacji między przedmiotami)

ROK 2 – ZAKRES PROGRAMU:

 • Rozwiązywanie problemów logicznych przy uży ciu różnych metod i ilustracji – stosowanie różnych strategii logicznych
 • Geometria – wielokąty, przyległośd figur, figury 3D, pole, obwód, objętośd, kąty, transformacje figur (rotacje, przesunięcia itd.), dwiczenia wyobraźni przestrzennej
 • Wstęp do programowania
 • Algebra, liczby naturalne, liczby ujemne, mnożenie, dzielenie
 • Ułamki zwykłe – dodawanie ułamków
 • Nieskooczonośd
 • Kolejnośd zdarzeo i operacji matematycznych, czas
 • Analiza danych (badania, ankiety, analiza wyników, graficzne ilustr acje wyników, pojęcia średniej, mediany) i przewidywanie wyników na podstawie dostępnych informacji, prawdopodobieostwo
 • Operacje na pieniądzach
 • Kombinatoryka – kontynuacja
 • Matematyczne origami

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress