fbpx

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Zapisz dziecko!

Pages Navigation Menu

Ewaluacja wyników nauczania

Pierwszym celem Programu jest zadowolenie dziecka – żeby polubiło naukę języka obcego, chętnie przychodziło na lekcje i pewnie czuło się w środowisku klasy. Dlatego ważne i celowe jest obserwowanie reakcji, zachowań i postępów dziecka oraz dzielenie się tymi spostrzeżeniami z lektorem.
Weryfikowanie postępów językowych dziecka bywa rzeczą niełatwą dla rodzica, ale i czasami dla lektora. Dzieje się tak dlatego, że bardzo często zachowanie dziecka czy demonstrowanie nabytych umiejętności znacznie różni się na zajęciach i w domu. Zdarza się, że w klasie uczeń euforycznie bierze udział w zajęciach, wszystko rozumie, śpiewa piosenki i gra w gry, natomiast w domu nie potrafi lub nie chce niczym się pochwalić. Czasami zdarza się odwrotnie: w domu dziecko jest aktywne, opowiada rodzicom bajki, gra z nimi w gry, śpiewa piosenki, a na lekcji jest ciche, bardziej nieśmiałe i prawie się nie odzywa. Dlatego zachęcamy do częstego kontaktu z lektorem, wzajemnej wymiany informacji i współpracy.

Informacje na temat podstawowych umiejętności i wiedzy, którą dziecko będzie nabywać w trakcie kursu zostały zawarte w „Poradniku dla rodziców”.
Minimum programowe jest takie samo dla wszystkich uczniów. Często jednak postępy dzieci są znacznie większe. Czy i kiedy tak się dzieje, zależy od wielu czynników: frekwencji, wieku dziecka, ilości lat nauki, osłuchania w domu, indywidualnych predyspozycji i charakteru.
Pod koniec każdego semestru lektor przygotowuje szczegółowy RAPORT O POSTĘPACH DZIECKA, w którym brane są pod uwagę:
– stopień opanowania słownictwa
– stopień zgłębienia przerabianych tekstów
– umiejętność reagowania na polecenia i odpowiadania na pytania,
– udział w grach i zabawach.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress