Matplaneta

Czym jest metoda Matplaneta

Matplaneta to innowacyjne i twórcze warsztaty matematyki i logicznego myślenia, prowadzone według koncepcji Math Circle, opracowanej przez profesorów Roberta i Ellen Kaplanów z Uniwersytetu Harvarda w USA.
1
Dzieci uczy się metodą Matplanety w Polsce

Dla kogo przeznaczone są zajęcia Matplanety?

Zajęcia Matplanety przeznaczone są dla dzieci od 4-15 lat. Dzieci podzielone są na grupy wiekowe, a realizowany program jest dostosowany do ich zdolności intelektualnych. Dzieci mogą rozpocząć przygodę z Matplanetą w każdym wieku, a nasz program ma charakter spiralny, co oznacza, że do poszczególnych tematów wracamy w kolejnych semestrach, aby je pogłębiać wraz z rozwojem intelektualnym dziecka.

Czym różnią się zajęcia Matplanety od szkolnych zajęć lekcji Matematyki

Nasze zajęcia uczą samodzielnego rozwiązywania problemów matematycznych i logicznych, dlatego nie kładziemy nacisku na zapis liczbowy, ale na zrozumienie koncepcji. Poruszany problem jest analizowany w grupie, tak by dzieci same mogły dojść do jego rozwiązania. Liczy się przede wszystkim proces myślowy, a nie uzyskanie jedynego słusznego wyniku. Ponieważ dzieci uczą się najskuteczniej poprzez sprawdzanie, eksperymentowanie i zadawanie pytań, rozwiązania wypracowane w ten sposób są dla nich zrozumiałe i z łatwością zapamiętywane. Co ważne, w Matplanecie eliminujemy presję czasu, ocenianie i rywalizację. Zamiast tego stawiamy na kreatywność i współpracę w poszukiwaniu możliwych rozwiązań problemu.

Jaka jest pełna oferta Matplanety?

OPIS KURSU

Zajęcia w Matplanecie mają pewne nienaruszalne zasady:

 • ważny jest problem
 • każdy ma prawo wybrać swoją drogę prowadzącą do rozwiązania problemu
 • uczymy myślenia a nie testów
 • nie ma współzawodnictwa
 • nie ma zadań na czas
 • każdy jest wysłuchany, ponieważ liczy się proces myślowy

Zajęcia rozpoczynają się od zadania praktycznego problemu, na który odpowiedź może dać matematyka. Problem jest analizowany w grupie, a dzieci same mają dojść do sposobu rozwiązania go.

Dzieci dyskutując uczą się od siebie i podążają dziecięcą logiką, dzięki czemu łatwiej jest im zrozumieć poszczególne zagadnienia. Nauczyciel nie wykłada im przedmiotu zgodnie z logiką dorosłego, ale moderuje grupę pilnując prawidłowości uzyskiwanych wniosków.

Prowadzący wspomaga również matematyczny zapis uzyskiwanego rozwiązania, dzięki czemu dzieci uczą się tego zapisu i w jaki sposób ułatwia one wyrażenie rozwiązania problemu. Zapis i operacje matematyczne nie są jednak celem, a tylko narzędziem w rozwiązaniu.

Dzięki temu podejściu potrafimy z dziećmi intuicyjnie przerobić zagadnienia, które w szkole pojawią się dużo później (nota bene, kiedy dziecko zatraci już intuicję…). Kształcimy myślenie, samodzielne identyfikowanie prawideł rządzących liczbami i zjawiskami, dzięki czemu poszerzamy horyzonty i powodujemy przyswajanie naturalnych mechanizmów „wiem, jak się nad tym zastanowić”, „wiem jak zadać pytanie” itp.

Jakie są rezultaty? Dzieci, które rozpoczynały naukę u nas mając kiepskie oceny w szkole, w ciągu semestru potrafiły wybić się na prymusów z matematyki. W wielu dzieciach zidentyfikowaliśmy prawdziwe talenty matematyczne, dzięki którym odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych.

ROK 1 – ZAKRES PROGRAMU:

 • Zadania logiczne
 • Czy między liczbami są liczby?
 • Liczby naturalne – działania w zakresie 1 – 10, pojęcia mniej, więcej, równo, x razy więcej / mniej, o x więcej/mniej, szacowanie wielkości i ilości, ciągi liczb, liczby parzyste i nieparzyste
 • Ułamki zwykłe – nazywanie ułamków
 • Zbiory – podobieństwa i różnice, części wspólne, zbiory łączne, rozłączne
 • Nierówności liczbowe
 • Obserwowanie i tworzenie wzorów, szlaczków i ciągó w, segregowanie przedmiotów
 • Geometria – podstawowe figury geometryczne i ich cechy, porównania figur, pojęcie symetrii
 • Zadania logiczne – wnioskowanie z podanych danych
 • Tworzenie diagramów jako sposobu ilustrowania problemów matematycznych
 • Wstęp do kombinatoryki – tworzenie maksymalnej liczby kombinacji z podanych kolorów/ liczb itd. Użycie różnych miar i badanie relacji między przedmiotami w przestrzeni

ROK 2 – ZAKRES PROGRAMU:

 • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji stosowanie różnych strategii logicznych
 • Geometria – kontynuacja, pole figur, figury trójwymiarowe
 • Operacje na liczbach naturalnych – dodawanie, odejmowanie, porównywanie liczb
 • Liczby ujemne
 • Ułamki zwykłe – kontynuacja
 • Wzory powtarzalne i wzory rosnące
 • Kolejność zdarzeń, czas
 • Operacje na pieniądzach
 • Analiza danych (badania, ankiety, analiza wyników, graficzne ilustracje wyników) i przewidywanie wyników na podstawie dostępnych informacji oraz prawdopodobieostwo
 • Kombinatoryka – kontynuacja

OPIS KURSU


Zajęcia w Matplanecie mają pewne nienaruszalne zasady:

 • ważny jest problem

 • każdy ma prawo wybrać swoją drogę prowadzącą do rozwiązania problemu

 • uczymy myślenia a nie testów

 • nie ma współzawodnictwa

 • nie ma zadań na czas

 • każdy jest wysłuchany, ponieważ liczy się proces myślowy


Zajęcia rozpoczynają się od zadania praktycznego problemu, na który odpowiedź może dać matematyka. Problem jest analizowany w grupie, a dzieci same mają dojść do sposobu rozwiązania go.

Dzieci dyskutując uczą się od siebie i podążają dziecięcą logiką, dzięki czemu łatwiej jest im zrozumieć poszczególne zagadnienia. Nauczyciel nie wykłada im przedmiotu zgodnie z logiką dorosłego, ale moderuje grupę pilnując prawidłowości uzyskiwanych wniosków.

Prowadzący wspomaga również matematyczny zapis uzyskiwanego rozwiązania, dzięki czemu dzieci uczą się tego zapisu i w jaki sposób ułatwia one wyrażenie rozwiązania problemu. Zapis i operacje matematyczne nie są jednak celem, a tylko narzędziem w rozwiązaniu.

Dzięki temu podejściu potrafimy z dziećmi intuicyjnie przerobić zagadnienia, które w szkole pojawią się dużo później (nota bene, kiedy dziecko zatraci już intuicję…). Kształcimy myślenie, samodzielne identyfikowanie prawideł rządzących liczbami i zjawiskami, dzięki czemu poszerzamy horyzonty i powodujemy przyswajanie naturalnych mechanizmów „wiem, jak się nad tym zastanowić”, „wiem jak zadać pytanie” itp.

Jakie są rezultaty? Dzieci, które rozpoczynały naukę u nas mając kiepskie oceny w szkole, w ciągu semestru potrafiły wybić się na prymusów z matematyki. W wielu dzieciach zidentyfikowaliśmy prawdziwe talenty matematyczne, dzięki którym odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych.

ROK 1 – ZAKRES PROGRAMU:

 • Czy między liczbami są liczby?

 • Zadania na myślenie logiczne i proste działania na liczbach naturalnych

 • Figury geometryczne – porównania figur geometrycznych oraz tworzenie figur przy użyciu innych figur geometrycznych, zagadnienie symetrii, powierzchnia, obwód

 • Liczby pierwsze, Wielkie liczby , Liczby trójkątne i kwadratowe, Ciągi

 • Ułamki zwykłe – nazywanie i porównywanie ułamków

 • Iteracje

 • Parzystość

 • Zbiory – zbiory łączne i rozłączne, szukanie części wspólnej

 • Nierówności liczbowe

 • Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa – pojęcie szansy zdarzenia

 • Kombinatoryka (tworzenie maksymalnej liczby kombinacji z podanych kolorów/ liczb itd., dowody)

 • Tworzenie planów pomieszczeń (użycie różnych miar i badanie relacji między przedmiotami)


ROK 2 – ZAKRES PROGRAMU:

 • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji – stosowanie różnych strategii logicznych

 • Geometria – wielokąty, przyległość figur, figury 3D, pole, obwód, objętość, kąty, transformacje figur (rotacje, przesunięcia itd.), ćwiczenia wyobraźni przestrzennej

 • Wstęp do programowania

 • Algebra, liczby naturalne, liczby ujemne, mnożenie, dzielenie

 • Ułamki zwykłe – dodawanie ułamków

 • Nieskończoności

 • Kolejność zdarzeń i operacji matematycznych, czas

 • Analiza danych (badania, ankiety, analiza wyników, graficzne ilustr acje wyników, pojęcia średniej, mediany) i przewidywanie wyników na podstawie dostępnych informacji,

 • Prawdopodobieństwo

 • Operacje na pieniądzach

 • Kombinatoryka – kontynuacja

 • Matematyczne origami


OPIS KURSU


Zajęcia w Matplanecie mają pewne nienaruszalne zasady:

 • ważny jest problem

 • każdy ma prawo wybrać swoją drogę prowadzącą do rozwiązania problemu

 • uczymy myślenia a nie testów

 • nie ma współzawodnictwa

 • nie ma zadań na czas

 • każdy jest wysłuchany, ponieważ liczy się proces myślowy


Zajęcia rozpoczynają się od zadania praktycznego problemu, na który odpowiedź może dać matematyka. Problem jest analizowany w grupie, a dzieci same mają dojść do sposobu rozwiązania go.

Dzieci dyskutując uczą się od siebie i podążają dziecięcą logiką, dzięki czemu łatwiej jest im zrozumieć poszczególne zagadnienia. Nauczyciel nie wykłada im przedmiotu zgodnie z logiką dorosłego, ale moderuje grupę pilnując prawidłowości uzyskiwanych wniosków.

Prowadzący wspomaga również matematyczny zapis uzyskiwanego rozwiązania, dzięki czemu dzieci uczą się tego zapisu i w jaki sposób ułatwia one wyrażenie rozwiązania problemu. Zapis i operacje matematyczne nie są jednak celem, a tylko narzędziem w rozwiązaniu.

Dzięki temu podejściu potrafimy z dziećmi intuicyjnie przerobić zagadnienia, które w szkole pojawią się dużo później (nota bene, kiedy dziecko zatraci już intuicję…). Kształcimy myślenie, samodzielne identyfikowanie prawideł rządzących liczbami i zjawiskami, dzięki czemu poszerzamy horyzonty i powodujemy przyswajanie naturalnych mechanizmów „wiem, jak się nad tym zastanowić”, „wiem jak zadać pytanie” itp.

Jakie są rezultaty? Dzieci, które rozpoczynały naukę u nas mając kiepskie oceny w szkole, w ciągu semestru potrafiły wybić się na prymusów z matematyki. W wielu dzieciach zidentyfikowaliśmy prawdziwe talenty matematyczne, dzięki którym odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych.

ROK 1 – ZAKRES PROGRAMU:

 • Zadania logiczne

 • Teoria liczb – liczby pierwsze, własności liczb i ich konsekwencje

 • Grafy – wierzchołki, krawędzie i drogi.

 • Gry matematyczne

 • Trójkąt Pascala i ukryte w nim wzory

 • Metody mnożenia – pałeczki Napiera i inne

 • Zadania logiczne

 • Kombinatoryka i rachunek prawd opodobieostwa – określanie ilości kombinacji i szansy ich wystąpienia

 • Potęgi 2

 • Funkcje – pojęcie funkcji, wzory i wykresy funkcji


ROK 2 – ZAKRES PROGRAMU:

 • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji – stosowanie różny ch strategii logicznych cz. II

 • Programowanie

 • Wielokąty – pola powierzchni, kąty

 • Arytmetyka modulo – działania, tożsamości na resztach z dzielenia

 • Gry matematyczne cz. II

 • Kryptografia czyli o kodowaniu

 • Równania z niewiadomą, rozwiązywanie, opisywanie za ich pomocą konkretnej sytuacji.

 • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieostwa, prawdopodobieostwo ilustrowane graficznie cz. II

 • Teoria gier – opracowywanie strategii wygrywającej

 • Matematyczne orgiami

OPIS KURSU

Zajęcia w Matplanecie mają pewne nienaruszalne zasady:

 • ważny jest problem
 • każdy ma prawo wybrać swoją drogę prowadzącą do rozwiązania problemu
 • uczymy myślenia a nie testów
 • nie ma współzawodnictwa
 • nie ma zadań na czas
 • każdy jest wysłuchany, ponieważ liczy się proces myślowy

Zajęcia rozpoczynają się od zadania praktycznego problemu, na który odpowiedź może dać matematyka. Problem jest analizowany w grupie, a dzieci same mają dojść do sposobu rozwiązania go.

Dzieci dyskutując uczą się od siebie i podążają dziecięcą logiką, dzięki czemu łatwiej jest im zrozumieć poszczególne zagadnienia. Nauczyciel nie wykłada im przedmiotu zgodnie z logiką dorosłego, ale moderuje grupę pilnując prawidłowości uzyskiwanych wniosków.

Prowadzący wspomaga również matematyczny zapis uzyskiwanego rozwiązania, dzięki czemu dzieci uczą się tego zapisu i w jaki sposób ułatwia one wyrażenie rozwiązania problemu. Zapis i operacje matematyczne nie są jednak celem, a tylko narzędziem w rozwiązaniu.

Dzięki temu podejściu potrafimy z dziećmi intuicyjnie przerobić zagadnienia, które w szkole pojawią się dużo później (nota bene, kiedy dziecko zatraci już intuicję…). Kształcimy myślenie, samodzielne identyfikowanie prawideł rządzących liczbami i zjawiskami, dzięki czemu poszerzamy horyzonty i powodujemy przyswajanie naturalnych mechanizmów „wiem, jak się nad tym zastanowić”, „wiem jak zadać pytanie” itp.

Jakie są rezultaty? Dzieci, które rozpoczynały naukę u nas mając kiepskie oceny w szkole, w ciągu semestru potrafiły wybić się na prymusów z matematyki. W wielu dzieciach zidentyfikowaliśmy prawdziwe talenty matematyczne, dzięki którym odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych.

ROK 1 – ZAKRES PROGRAMU:

 • Zadania logiczne
 • Teoria liczb – liczby pierwsze, własności liczb i ich konsekwencje
 • Ciągi liczbowe, ciąg Fibonacciego
 • Grafy – wierzchołki, krawędzie, drogi i zależności między nimi
 • Twierdzenie Pitagorasa
 • Teoria liczb – liczby pierwsze, cechy podzielności, własności liczb
 • Matematyczne orgiami
 • Wielokąty – pola figur, sposoby obliczania
 • Metody mnożenia – pałeczki Napiera i inne
 • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa
 • Funkcje – pojęcie funkcji, wzory i wykresy funkcji

ROK 2 – ZAKRES PROGRAMU:

 • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji – stosowanie różnych strategii logicznych cz. II
 • Programowanie
 • Wielościany – powierzchnia i objętość
 • Ułamki okresowe – własności, zamiana na ułamek zwykły
 • Interesujące punkty trójkąta – (np. środek ciężkości), własności
 • Równania liniowe i kwadratowe, rozwiązywanie, opisywanie nimi rzeczywistości
 • Matematyczne orgiami
 • Arytmetyka modulo – operacje na resztach z dzielenia
 • Rachunek prawdopodobieństwa, określanie i porównywanie prawdopodobieństw, paradoksy.
 • Podstawowe funkcje trygonometryczne, czym są, co opisują, zależności między nimi
 • Liczby zespolone, czym są i po co są

OPIS KURSU

Program zajęć zawiera aktualne wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i jest nakierowany na powtórzenie niezbędnych wiadomości, zapoznanie się z typowymi zadaniami maturalnymi i przygotowywanie uczniów do sprawnego i poprawnego rozwiązywania testów egzaminacyjnych. W ramach każdego kursu zapewniamy wszelkie materiały do nauki – repetytorium do pracy na zajęciach zawierające teorię i zadania oraz specjalnie przygotowane skrypty z zadaniami egzaminacyjnymi. Każde zajęcia w ramach kursu rozpoczynają się wstępem teoretycznym i omówieniem najczęściej pojawiających się zadań egzaminacyjnych. Dalsza część zajęć polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań przez uczniów i omawianiu ich wraz z nauczycielem i innymi kursantami. Po każdych zajęciach uczniowie dostają pakiet zadań utrwalających materiał. Wszelkie niejasności i problemy z prac domowych wyjaśniane są przez wykładowcę na konsultacjach odbywających się po zajęciach lub w innym ustalonym terminie. W ramach kursu odbędą się dwa sprawdziany weryfikujące wiedzę, które zostaną dokładne omówione indywidualnie.

Kurs przygotowujący do matury rozszerzonej MATEMATYKA

 • Rozpoczęcie kursu 23.10.19

 • Zakończenie kursu 26.04.19 (tydzień przed egzaminami)

 • Cotygodniowe spotkania 1x180minut (24 spotkania, 96h lekcyjnych

 • 24 h regularnej pracy w domu (w formie prac domowych i zestawów do samodzielnej nauki + konsultacje z prac domowych)

 • 2 testy próbne – początek stycznia i połowa marca (dodatkowe 2x2h)

 • Materiały: repetytorium do zajęć z nauczycielem + zadania maturalne podzielone na poszczególne działy w formie skryptu jako prace domowe + egzaminy maturalne w formie skryptu

  Kursy prowadzi Milena Ojrzyńska. Milena jest inżynierem po politechnice Warszawskiej na kierunki Fizyka Techniczna. Obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich i jest pracownikiem Wydziału Fizyki. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu uczniów do różnych egzaminów a nauczenie matematyki i fizyki jest jej pasją.


OPIS KURSU


Program zajęć zawiera aktualne wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i jest nakierowany na powtórzenie niezbędnych wiadomości, zapoznanie się z typowymi zadaniami maturalnymi i przygotowywanie uczniów do sprawnego i poprawnego rozwiązywania testów egzaminacyjnych. W ramach każdego kursu zapewniamy wszelkie materiały do nauki – repetytorium do pracy na zajęciach zawierające teorię i zadania oraz specjalnie przygotowane skrypty z zadaniami egzaminacyjnymi. Każde zajęcia w ramach kursu rozpoczynają się wstępem teoretycznym i omówieniem najczęściej pojawiających się zadań egzaminacyjnych. Dalsza część zajęć polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań przez uczniów i omawianiu ich wraz z nauczycielem i innymi kursantami. Po każdych zajęciach uczniowie dostają pakiet zadań utrwalających materiał. Wszelkie niejasności i problemy z prac domowych wyjaśniane są przez wykładowcę na konsultacjach odbywających się po zajęciach lub w innym ustalonym terminie. W ramach kursu odbędą się dwa sprawdziany weryfikujące wiedzę, które zostaną dokładne omówione indywidualnie.


Kurs przygotowujący do matury podstawowej MATEMATYKA

 • • Rozpoczęcie kursu po 23.09.19
 • • Zakończenie kursu 26.04.19 (tydzień przed egzaminami)
 • • Cotygodniowe spotkania 1x180minut (24 spotkania, 96h lekcyjnych)
 • • 24 h regularnej pracy w domu (w formie prac domowych i zestawów do samodzielnej nauki + konsultacje z prac domowych)
 • • 2 testy próbne – początek stycznia i połowa marca (dodatkowe 2x2h)
 • • Materiały: repetytorium do zajęć z nauczycielem + zadania maturalne podzielone na poszczególne działy w formie skryptu jako prace domowe + egzaminy maturalne w formie skryptu


  Kursy prowadzi Milena Ojrzyńska. Milena jest inżynierem po politechnice Warszawskiej na kierunki Fizyka Techniczna. Obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich i jest pracownikiem Wydziału Fizyki. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu uczniów do różnych egzaminów a nauczenie matematyki i fizyki jest jej pasją.
OPIS KURSU


W ramach nauki przedmiotów ścisłych oferujemy kursy przygotowujące uczniów do testów ósmoklasisty oraz matur na poziomie podstawowym i rozszerzonym z matematyki, a także kurs maturalny z fizyki rozszerzonej. Program zajęć zawiera aktualne wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i jest nakierowany na powtórzenie niezbędnych wiadomości, zapoznanie się z typowymi zadaniami maturalnymi i przygotowanie uczniów do sprawnego i poprawnego rozwiązywania testów egzaminacyjnych.


W ramach każdego kursu zapewniamy wszelkie materiały do nauki – repetytorium do pracy na zajęciach zawierające teorię i zadania oraz specjalnie przygotowane skrypty z zadaniami egzaminacyjnymi. Każde zajęcia w ramach kursu rozpoczynają się wstępem teoretycznym i omówieniem najczęściej pojawiających się zadań egzaminacyjnych. Dalsza część zajęć polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań przez uczniów i omawianiu ich wraz z nauczycielem i innymi kursantami. Po każdych zajęciach uczniowie dostają pakiet zadań utrwalających materiał. Wszelkie niejasności i problemy z prac domowych wyjaśniane są przez wykładowcę na konsultacjach odbywających się po zajęciach lub w innym ustalonym terminie. W ramach kursu odbędą się dwa sprawdziany weryfikujące wiedzę, które zostaną dokładne omówione indywidualnie.


Kurs przygotowujący do egzaminu 8-klasisty MATEMATYKA

 • • Rozpoczęcie kursu 28.10.19
 • • Zakończenie kursu 5.04.19 (tydzień przed egzaminami)
 • • Cotygodniowe spotkania 1×90 minut (20 spotkania 40h lekcyjnych)
 • • 20h regularnej pracy w domu (w formie prac domowych i zestawów do samodzielnej nauki + konsultacje z prac domowych 30/45 minut po zajęciach jeśli wystąpiły problemy z pracą domową)
 • • 2 testy próbne – początek stycznia i połowa marca (dodatkowe 2x100min)
 • • Materiały: podręcznik + arkusze egzaminacyjne w formie skryptu
Kursy prowadzi Milena Ojrzyńska. Milena jest inżynierem po politechnice Warszawskiej na kierunki Fizyka Techniczna. Obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich i jest pracownikiem Wydziału Fizyki. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu uczniów do różnych egzaminów a nauczenie matematyki i fizyki jest jej pasją.

OPIS KURSU

Wyciągarka – wyciągniemy Twoje dziecko z matematycznych problemów! Podróż po Matplanecie stanie się fascynującą przygodą w świecie liczb! Odkryjemy najgłębsze sekrety matematyki i zobaczymy, że może być ona łatwa, przyjemna i fascynująca.

Jak to robimy?

Zaczynamy od intuicji! Pragniemy by Twoje dziecko zrozumiało matematykę, a nie nauczyło się zbioru zasad i reguł na pamięć, które w żadne sposób nie przybliżają go do rozumienia matematyki.Pamiętaj, że od dobrej intuicji matematycznej już krótka droga do bycia prawdziwym mistrzem w świecie liczb!

Program wyciągarka dla klas 7

Liczby i działania na liczbach.
Mistrz rachunków – działania na liczbach naturalnych ujemnych, pierwiastkach i potęgach!

Ułamki zwykłe i dziesiętne.
Odpowiemy na pytanie, czy da się podzielić kwadratową pizzę na siedem równych kawałków, które nie są trójkątami i prostokątami.
Czy w sklepie płacimy ułamkami dziesiętnymi?

Geometria.
Będziemy poruszać się po fascynującym świecie figur płaskich i sześciennych.
Sprawdzimy ile dm^3 wody zmieści się w akwarium i w stożku. Ile siatek ma graniastosłup i skąd się wzięły te wszystkie wzory na pola i objętość.

Szczegółowy zakres programu:

Liczby i działania na liczbach.

 • Działania na liczbach dodatnich i ujemnych
 • wyrażenia algebraiczne
 • równania
 • potęgi i pierwiastki

Ułamki zwykłe i dziesiętne.

 • Obrazowe przedstawianie ułamków
 • Zadania z treścią
 • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
 • Porównywanie ułamków

Geometria.

 • Mierzenie i nazywanie kątów
 • Rozpoznawanie figur geometrycznych i znajomość ich podstawowych cech.
 • Pola i obwody czworokątów (prostokąt, kwadrat, równoległobok, romb, trapez)
 • Pola i objętość graniastosłupów
 • Jednostki pola i objętości
 • Siatki graniastosłupów.

OPIS KURSU

Wyciągarka – wyciągniemy Twoje dziecko z matematycznych problemów! Podróż po Matplanecie stanie się fascynującą przygodą w świecie liczb! Odkryjemy najgłębsze sekrety matematyki i zobaczymy, że może być ona łatwa, przyjemna i fascynująca.

Jak to robimy?

Zaczynamy od intuicji! Pragniemy by Twoje dziecko zrozumiało matematykę, a nie nauczyło się zbioru zasad i reguł na pamięć, które w żadne sposób nie przybliżają go do rozumienia matematyki.
Pamiętaj, że od dobrej intuicji matematycznej już krótka droga do bycia prawdziwym mistrzem w świecie liczb!

Program wyciągarka dla klas 6

Liczby i działania na liczbach.
Mistrz rachowania – jak wykonywać szybko i skutecznie obliczenia!
Odpowiemy na pytanie, gdzie w otaczającym nas świecie, można spotkać liczby ujemne i jak dodawać i mnożyć te liczby?

Ułamki zwykłe i dziesiętne.
Ułamki w świecie gier! Sprawdzimy kto potrafi ułożyć pizzę z różnych kawałków! Zmierzymy się z zagadkami logicznymi i znajdziemy zastosowanie ułamków w naszym życiu codziennym i wielu grach.

Geometria.
Postawimy przed naszymi uczniami bardzo dużo pytań! Z jakich kształtów kafelek możemy zbudować podłogę? Czy większa działka oznacza, że będziemy potrzebować dłuższego płotu? Ile siatek ma sześcian? Skąd się wzięły te wszystkie wzory na pola, obwody i objętość.

Szczegółowy zakres programu:

Liczby i działania na liczbach.

 • Sprytne rachunki w pamięci i na papierze
 • Działania pisemne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie
 • Potęgowanie liczb
 • Liczby dodatnie i ujemne
 • Wyrażenia algebraiczne

Ułamki zwykłe i dziesiętne.

 • Obrazowe przedstawianie ułamków
 • Zadania z treścią
 • Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
 • Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych
 • Porównywanie ułamków

Geometria.

 • mierzenie i nazywanie kątów
 • rozpoznawanie figur geometrycznych i znajomość ich podstawowych cech.
 • pola i obwody czworokątów (prostokąt, kwadrat, równoległobok, romb, trapez)
 • pola i objętość graniastosłupów

OPIS KURSU

Wyciągarka – wyciągniemy Twoje dziecko z matematycznych problemów! Podróż po Matplanecie stanie się fascynującą przygodą w świecie liczb! Odkryjemy najgłębsze sekrety matematyki i zobaczymy, że może być ona łatwa, przyjemna i fascynująca.

Jak to robimy?

Zaczynamy od intuicji! Pragniemy by Twoje dziecko zrozumiało matematykę, a nie nauczyło się zbioru zasad i reguł na pamięć, które w żadne sposób nie przybliżają go do rozumienia matematyki.
Pamiętaj, że od dobrej intuicji matematycznej już krótka droga do bycia prawdziwym mistrzem w świecie liczb!

Program wyciągarka dla klas 5

Liczby i działania na liczbach.
Mistrz rachunków – działania na liczbach naturalnych i ujemnych!
Zdecydujemy, które działanie stanie na podium kolejności wykonywania działań i co ma wspólnego witraż z mnożeniem.

Ułamki zwykłe i dziesiętne.
Czy ułamki schowały się w grach, a może w sklepie? Sprawdzimy to!

Geometria.
Na Matplanecie będziemy wędrować po świecie figur płaskich i przestrzennych. Nauczymy się rozróżniać rodzaje wielokątów i graniastosłupów. Dowiemy się w jaki sposób powstały wzory na pole i co to dokładnie jest objętość.

Szczegółowy zakres programu:

Liczby i działania na liczbach.

 • Kolejność wykonywania działań
 • Ciekawe metody rachowania w pamięci
 • Działania pisemne – dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
 • Wielokrotności i dzielniki
 • Liczby pierwsze i złożone
 • Zadania z treścią.

Ułamki zwykłe i dziesiętne:

 • obrazowe przedstawianie ułamków
 • rozszerzanie i skracanie ułamków
 • dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie ułamków zwykłych
 • dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie ułamków dziesiętnych
 • porównywanie ułamków

Geometria.

 • mierzenie i nazywanie kątów
 • rozpoznawanie figur geometrycznych i znajomość ich podstawowych cech.
 • pola i obwody czworokątów (prostokąt, kwadrat, równoległobok, romb, trapez)

OPIS KURSU

Wyciągarka – wyciągniemy Twoje dziecko z matematycznych problemów!

Podróż po Matplanecie stanie się fascynującą przygodą w świecie liczb! Odkryjemy najgłębsze sekrety matematyki i zobaczymy, że może być ona łatwa, przyjemna i fascynująca.

Jak to robimy?
Zaczynamy od intuicji! Pragniemy by Twoje dziecko zrozumiało matematykę, a nie nauczyło się zbioru zasad i reguł na pamięć, które w żadne sposób nie przybliżają go do rozumienia matematyki.
Pamiętaj, że od dobrej intuicji matematycznej już krótka droga do bycia prawdziwym mistrzem w świecie liczb!

Program wyciągarka dla klas 4

Liczby i działania na liczbach.

 • Sprytne liczenie, czyli jak stać się mistrzem, szybkiego rachowania.
 • Kolejność wykonywania działań – odpowiemy na pytanie, czy naprawdę jest istotna?
 • Działania na dużych liczbach, mnożenie pisemne, czy mnożenie witrażowe, która metoda jest lepsza?

Ułamki zwykłe i dziesiętne.
Czy w codziennym życiu spotykamy się z ułamkami? Czy możemy nazwać połowę jabłka 4/8, a całość 4/10 + 3/5?

Geometria.
Jaka jest różnica między polem i obwodem? Czy możemy zmierzyć obwód za pomocą sznurka? W jakim świecie ukryły się płaszczaki, figur płaskich czy przestrzennych?

Szczegółowy zakres programu:

Liczby i działania na liczbach.

 • Zadania tekstowe
 • Sprytne rachunki
 • Rachunki pamięciowe
 • Działania pisemne – dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
 • Kolejność wykonywania działań
 • Dzielenie z resztą
 • O ile więcej, o ile mniej, o ile razy więcej, o ile razy mniej
 • jednostki długości, masy, kalendarz i zegar

Ułamki zwykłe i dziesiętne:

 • obrazowe przedstawianie ułamków
 • rozszerzanie i skracanie ułamków
 • dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
 • różne zapisy tego samego ułamka dziesiętnego
 • dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
 • porównywanie ułamków

Geometria.

 • mierzenie i nazywanie kątów
 • rozpoznawanie figur geometrycznych i znajomość ich podstawowych cech.
 • pola i obwody prostokątów i kwadratów
 • rozpoznawanie prostopadłościanów i sześcianów

Jak zapisać dziecko na zajęcia

Zapisy na zajęcia

dla osób chcących zarezerwować miejsce na kursie